how to develop your own website


Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna wychodzi z założenia, iż nasze myśli, nasz sposób interpretacji sytuacji, zdarzeń wpływa na nasze emocje oraz zachowanie. W związku z tym duża część pracy polegać będzie na identyfikacji oraz zmianie własnego sposobu myślenia, własnych przekonań. Jest to najskuteczniejsza forma terapii w przypadku takich problemów jak zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, zaburzenia afektywne. Psychoterapia ta jest również rekomendowana w przypadku innych problemów takich jak: niska samoocena, zaburzenia osobowości, zaburzenia nerwicowe. Jeżeli chcecie przekonać się w jaki sposób psychoterapia poznawczo-behawioralna może zmienić Wasze życie,
Zapraszamy do Nas.