free portfolio site templates

Mediacje - stanowią szansę na porozumienie w sprawach: karnych, w tym z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych, rozwodowych oraz spadkowych ( konflikty między małżonkami/partnerami, spory między rodzicami a dziećmi, konflikty w rodzinie, kontakty z dziećmi, podział majątku itp.), cywilnych i społecznych (roszczenia o odszkodowania, konflikty sąsiedzkie i związane ze wspólnotami mieszkaniowymi, spory między wykonawcą a klientem itp.), pracownicze (konflikty w pracy), w konfliktach szkolnych, rówieśniczych i oświatowych oraz w konfliktach administracyjnych i medycznych.

Interwencja Kryzysowa
- W interwencji kryzysowej pomagamy Państwu rozwiązać kryzysy osobiste, rodzinne itp. poprzez pomoc psychologów, interwentów oraz prawnika. Oferujemy Państwu pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz prawną, najwyższej jakości. Ukierunkujemy Państwa działania, damy siłę oraz motywację do działania, pomożemy sporządzić pisma do Sądu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna - (odnośnik do zakładki) – Zajmujemy się psychoterapią dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Specjalizujemy się w takich problemach jak: zaburzenia lękowe, depresja, PTSD, zaburzenia osobowości, niska samoocena, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, żarłoczność psychiczna), ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Pomoc oraz porady prawne – Nasze Centrum oferuje Państwu konsultacje z prawnikiem oraz pomoc w sporządzaniu pism urzędowych oraz prawniczych

Poradnictwo psychologiczne – Poradnictwo oraz psychoedukacja w problemach życiowych, zwykle 1-3 konsultacje.

Psychiatra dziecięcy – Już wkrótce zaproponujemy Państwu możliwość konsultacji psychiatry dziecięcego. Zapraszamy do obserwowania zakładki „Aktualności”.

Psycholog dziecięcy – Psycholog specjalizujący się w problemach okresu dorastania, w diagnozie i terapii dzieci oraz młodzieży.

Pedagog – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia kompensująco-wyrównujące, diagnoza deficytów dziecka, oligofrenopedagog.

Psycholog dla dorosłych


Terapia uzależnień behawioralnych – hazard, fonoholizm, uzależnienie od komputera itp.

Psychodietetyk
- Diagnoza psychologiczna oraz neuropsychologiczna

Logopeda

Grupy wsparcia – Oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia dla osób w żałobie, dla młodzieży z problemami emocjonalnymi,

Grupy terapeutyczne – Oferujemy udział w grupie socjoterapeutycznej dla młodzieży z zaburzeniami zachowania, ADHD oraz zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi. Więcej już wkrótce w zakładce „Aktualności”.

Spotkania nadzorowane rodziców z dziećmi
– Umożliwiamy spotkania rodzica z dzieckiem w sytuacji konfliktu rodzicielskiego bądź postanowienia Sądu.

Szkoła dla rodziców
– Cykl spotkań poświęcony psychoedukacji oraz zwiększeniu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.

Warsztaty: „Ponad stresem” – pomoc w zarządzaniu stresem oraz warsztaty okołorozwodowe dla małżeństw, które są w trakcie rozwodu celem redukcji negatywnych emocji oraz pomocy w omówieniu i ustaleniu kwestii spornych.

Psychoterapia małżeńska

Mediacje – Pomoc w konstruktywnym rozwiązaniu konfliktów, sporów oraz problemów rodzinnych, jak również prawnych. Efektem mediacji jest satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie, które nie faworyzuje żadnego z uczestników.