Centrum Psychoterapii RATIONAL

}

Pn. – Pt., 10 – 19

+48 577 985 769

gabinety@centrumrational.pl

Znany Lekarz

Oferta Centrum RATIONAL

Oferta

Poznaj zakres oferowanej przez nas pomocy

Psychoterapia poznawczo - behawioralna

Psychoterapia polegająca na pracy nad myślami, emocjami oraz zachowaniami, które wpływają na trudności pacjenta. Jest nurtem psychoterapeutycznym o naukowo potwierdzonej skuteczności, stosowanym w przypadku takich problemów jak m.in.: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa ChAD), PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia osobowości, niska samoocena.

Konsultacje psychologiczne i poradnictwo psychologiczne

Spotkanie z dyplomowanym psychologiem, mające na celu omówienie aktualnych trudności oraz ustalenie dalszych kierunków działania.

Konsultacje z psychologiem dziecięcym i poradnictwo dla rodziców

Spotkanie ze specjalistą psychologii dzieci i młodzieży, podczas którego istnieje możliwość omówienia, oceny problemów dziecka oraz zaplanowania dalszego procesu terapii. Spotkania z psychologiem dziecięcym, mające na celu omówienie potrzeb i problemów dziecka oraz ustalenie najlepszych metod postępowania dla rodzica.

Interwencja kryzysowa

Pomoc interwencyjna w sytuacjach nagłych, kryzysowych, dotyczących zagrożenia życia oraz w innych nagłych sytuacjach życiowych.

Konsultacje seksuologiczne i terapia seksuologiczna

Konsultacja psychologa-seksuologa obejmuje między innymi diagnozę jak i zalecenia w zakresie dalszych kierunków leczenia. Terapia seksuologiczna dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży oraz dorosłych, w tym dla par (hetero i homoseksualnych) oraz małżeństw stosowana jest między innymi w przypadku: zaburzeń seksualnych, dysfunkcji seksualnych, zaburzeń preferencji seksualnych, dysforii płciowej. Wspólna praca odbywa się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Konsultacje seksuologiczne dla dzieci i młodzieży

konsultacja psychologa-seksuologa dotycząca problemów dziecka już od 5 roku życia oraz młodzieży. Obejmuje między innymi takie trudności jak: masturbacja dziecięca, problemy z identyfikacją płciową czy też podejrzenie wykorzystania seksualnego.

Wsparcie dla osób LGBTQ+

Spotkanie w pełnej dyskrecji, akceptacji oraz bezpiecznej atmosferze w zakresie między innymi trudności życiowych, emocjonalnych.

Pomoc dla par/małżeństw

Psychoterapia, której celem jest, między innymi, identyfikacja dysfunkcjonalnych wzorców w myśleniu oraz w zachowaniu leżących u podłoża trudności w relacjach.

Wsparcie online

Konsultacje przeprowadzane on-line (poprzez Skype) albo telefonicznie, bez konieczności obecności w gabinecie.

Oferta skierowana do osób, które z jakiegoś powodu nie chcą lub nie mogą skorzystać ze stacjonarnego wsparcia, dla osób mieszkających w innych miejscowościach lub za granicą.

Szkoła dla rodziców

Cykl spotkań poświęconych psychoedukacji oraz zwiększeniu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. Informacje dotyczące trwających naborów będą ukazywały się w zakładce Aktualności.

Grupy wsparcia

Informacje dotyczące trwających naborów będą pojawiać się w zakładce Aktualności.