Centrum Psychoterapii RATIONAL

}

Pn. – Pt., 10 – 19

+48 577 985 769

gabinety@centrumrational.pl

Znany Lekarz

Przed pierwszą wizytą w Centrum RATIONAL

O czym warto wiedzieć

Centrum RATIONAL

Przed pierwszą wizytą u specjalisty

Cieszymy się, iż podjęłaś, podjąłeś decyzję o spotkaniu ze specjalistą zajmującym się zdrowiem psychicznym, to naprawdę ważne.

Dla własnego komfortu i spokoju warto dobrze przygotować się do pierwszego spotkania. Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek, które mogą to ułatwić.

Mówienie o swoich emocjach, doświadczanych problemach, może być na początku trudne. Nasi specjaliści pomogą nazwać i opisać odczuwane emocje, uporządkować je i zrozumieć.

Na pierwsze spotkanie z naszym specjalitą warto zabrać dokumenty dotyczące wcześniejszego leczenia psychiatrycznego (wraz z wykazem przyjmowanych leków), odnoszące się do terapii psychologicznej wraz z wynikami testów psychologicznych, czy też dotyczące odbytej psychoterapii, a w przypadku konsultacji on-line przesłać je drogą mailową

Pierwsza wizyta w przypadku dziecka do 12 roku życia odbywa się zawsze bez jego udziału, od 12 roku życia włącznie dziecko przychodzi wraz z rodzicem/ rodzicami/ opiekunami prawnymi.

Pierwsze spotkanie ma na celu zapoznanie się z sytuacją, trudnościami oraz dokonania wstępnej oceny co do dalszego postępowania i wspierania dziecka. Przeprowadzany jest wówczas z rodzicami/ opiekunami prawnymi wywiad, dzięki któremu uzyskuje się informacje odnośnie dotychczasowego rozwoju dziecka, nabywanych umiejętności, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/ szkolnym oraz aktualnych, obserwowanych trudności (także w wielu innych obszarach).

Ustalenie kierunku działań jest zależne od danej trudności, wieku dziecka, konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji/ badań przez innych specjalistów oraz innych uwarunkowań. Nie zawsze potrzebna jest dalsza pomoc psychologiczna dla dziecka. Czasami wystarczająca okazuje się porada, podanie wskazówek, odpowiednie ukierunkowanie rodziców, czy też uczestnictwo rodziców w warsztatach rodzicielskich.

W przypadku wizyty dziecka lub adolescenta (nastolatka), warto przed takim spotkaniem przeprowadzić rozmowę przygotowującą. Wytłumaczyć z jakiego powodu odbędzie się takie spotkanie, opowiedzieć o miejscu do którego się uda oraz o osobie z którą będzie rozmawiać. Warto wytłumaczyć kim jest psycholog i czym się zajmuje. Warto również wytłumaczyć młodszym dzieciom, iż rozmowa z psychologiem będzie odbywać się poprzez zabawę, co może być dla nich zachęcające.

W sytuacji, gdy zostanie ustalone, że konieczna będzie terapia dziecka, rodzice/ opiekunowie prawni po kilku spotkaniach również będą zapraszani na sesję.

Prosimy o odwoływanie spotkań minimum 24 godziny wcześniej. Mając na uwadze wzajemny szacunek oraz wielu potrzebujących pacjentów, brak poinformowania o nieobecności na spotkaniu skutkować będzie koniecznością opłacenia nieodwołanej wizyty w pełnej jej kwocie lub niemożnością umawiania kolejnych spotkań.

Informacji o specjalistach oraz pracy i funkcjonowaniu Centrum udziela Manager.

Czy jest możliwość umówienia wizyty stacjonarnie?

Kontakt z Centrum Psychoterapii RATIONAL możliwy jest WYŁĄCZNIE sms-owo lub mailowo (nie ma możliwości zapisów stacjonarnie).

W przypadku nieodebrania połączenia prosimy o pozostawienie wiadomości sms, na pewno odpiszemy.

Kiedy mam dokonać płatności za sesję online lub telefoniczną?

Każdą sesje on-line/telefoniczną należy opłacić przed jej rozpoczęciem tak, by przelew dotarł do nas nim rozpocznie się rozmowa. 

Czy jest możliwość płatnością kartą?

Sesje stacjonarne należy opłacać gotówką, nie ma możliwości płatności kartą.
W przypadku nieopłacenia wizyty stacjonarnej po jej zakończeniu, należy wykonać przelew zaraz po zakończeniu spotkania.

Czy mogę otrzymać fakturę?

Chęć otrzymania faktury/rachunku należy zgłosić przed daną sesją (nie ma możliwości wystawienia wstecz).