Centrum Psychoterapii RATIONAL

}

Pn. – Pt., 10 – 19

+48 577 985 769

gabinety@centrumrational.pl

Znany Lekarz

Oferta Centrum RATIONAL

Konsultacja z psychologiem dziecięcym i poradnictwo dla rodziców

Konsultacje z psychologiem dziecięcym
i poradnictwo dla rodziców

Psycholog dziecięcy to specjalista zajmujący się diagnozą oraz terapią dzieci od najmłodszych lat ich życia oraz wsparciem dla rodziców/opiekunów prawnych. Pomaga również w przypadku problemów dotyczących nastolatków. W naszym Centrum specjalista psychologii dziecięcej pracuje z dziećmi od 2 roku życia.

W praktyce praca z dzieckiem jest bardzo często pracą z całym jego środowiskiem.

 

Pierwsze spotkanie dotyczące dziecka poniżej 12 r. ż odbywa się z samymi rodzicami/opiekunami prawnymi. Na takim spotkaniu psycholog zbiera dokładny wywiad dotyczący problemu dziecka oraz jego dotychczasowego rozwoju. To także czas na poznanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka, ich zachowań, relacji między sobą i ewentualnych czynników, które z ich strony mogą wpływać na zgłaszane problemy.

Następnie przychodzi czas na pracę z dzieckiem, rodzicami lub, to co często przynosi największą korzyść, wspólną pracę rodziców z dzieckiem nad zdiagnozowanym problemem.

W przypadku wizyty dziecka lub adolescenta (nastolatka), warto przed takim spotkaniem przeprowadzić rozmowę przygotowującą. Wytłumaczyć z jakiego powodu odbędzie się takie spotkanie, opowiedzieć o miejscu do którego się uda oraz o osobie z którą będzie rozmawiać. Warto wytłumaczyć kim jest psycholog i czym się zajmuje.

Pierwsze spotkania z młodymi pacjentami mają na celu zbudowanie relacji między nimi a specjalistą. Jest to czas na poznanie dziecka, obserwację jego naturalnych zachowań. Psycholog będzie „dostrajać się” do emocji i potrzeb dziecka, które będą manifestować się podczas spotkań.

Warto również wytłumaczyć młodszym dzieciom, iż rozmowa z psychologiem będzie odbywać się poprzez zabawę, co może być dla nich zachęcające.

Konsultacja z psychologiem dziecięcym zalecana jest w przypadku:
 • trudności dziecka/nastolatka w adaptacji do nowego środowiska,
 • fobii społecznej,
 • problemów w relacjach rówieśniczych,
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi),
 • problemów wychowawczych,
 • zaburzeń zachowania,
 • zaburzeń przywiązania,
 • problemów ze snem,
 • moczenia nocnego,
 • tików,
 • niechęci do jedzenia,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń lękowych,
 • depresji,
 • PTSD (zespołu stresu pourazowego),
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • chorób psychosomatycznych,
 • problemów edukacyjnych.

 

Konsultacja z psychologiem dziecięcym skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz do rodziców / opiekunów prawnych.

 

Pomocy w tym zakresie udziela:

mgr Jacek Romański

mgr Karolina Gorzelnik

mgr Joanna Stach

 mgr Karolina Nawara

mgr Aleksandra Kądziołka 

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Empatia

Bezpieczna i przyjazna atmosfera

Zrozumienie i wsparcie

Bezwarunkowa akceptacja

Bycie w centrum uwagi

Specjalistyczna wiedza

To wszystko otrzymasz od nas już od pierwszych minut spotkania. Kierujemy się zasadą, że stworzenie dobrych i bezpiecznych warunków do zmiany jest pierwszym krokiem do tejże zmiany.

Każdy może potrzebować zmian w swoim życiu, może mieć trudności, które wpływają na nastrój, codzienne funkcjonowanie, wywołują cierpienie psychiczne.

W Centrum RATIONAL, w atmosferze poufności i zaufania, tworzymy warunki, które pomagają bezpiecznie i komfortowo przejść przez proces diagnozy i/lub terapii.