Centrum Psychoterapii RATIONAL

}

Pn. – Pt., 10 – 19

+48 577 985 769

gabinety@centrumrational.pl

Znany Lekarz

Oferta Centrum RATIONAL

Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

„Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.”
Marek Aureliusz

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny to specjalista, który ukończył studia psychologiczne lub pokrewne oraz ukończył lub jest w trakcie 4-letniego, całościowego, akredytowanego szkolenia z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, a także pracuje pod stałą superwizją .

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, nazywana również kognitywno – behawioralną (cognitive – behavioral therapy – CBT), jest jednym z najskuteczniejszych nurtów w psychoterapii, potwierdzonym w bardzo wielu wiarygodnych badaniach klinicznych.

Może być ona krótkoterminowa, średnioterminowa i długoterminowa (na czas trwania wpływa wiele czynników, jak np. typ zgłaszanej trudności, czas trwania oraz nasilenie objawów, zasoby danego pacjenta, motywacja do pracy na sesjach, a także pomiędzy nimi).

Psychoterapia polega na spotkaniach w terapeutą jeden raz w tygodniu. Regularność spotkań w psychoterapii jest niezwykle ważna i wpływa na skuteczność oddziaływań terapeutycznych.

By lepiej zrozumieć terapię poznawczo-behawioralną warto poznać znaczenie słów „poznawcza” i „behawioralna”.

Poznawcza – inaczej dotycząca myśli. Procesy poznawcze służą poznaniu rzeczywistości, przyswojeniu wiedzy o otaczającym świecie oraz przetworzenie uzyskanych informacji. Behawioralna– odnosząca się do zachowania będącego wynikiem procesów poznawczych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna wychodzi z założenia, iż nasze myśli, nasz sposób interpretacji sytuacji i zdarzeń wpływa na nasze emocje oraz zachowanie. Opiera się ona na założeniu, iż poprzez modyfikację błędnego i powodującego cierpienie sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania.

Duża część pracy terapeutycznej polega na identyfikacji oraz zmianie własnego sposobu myślenia, własnych przekonań.

Psychoterapeuta stosuje techniki CBT, by pomóc pacjentowi zweryfikować jego wzorce myślenia oraz przekonania i zastąpić je bardziej adekwatnymi i realistycznymi myślami, co ma prowadzić do redukcji dyskomfortu oraz do zmniejszenia / wyeliminowania ograniczających zachowań.

Pacjent ma możliwość nauczyć się myśleć o świecie, innych ludziach oraz o samym sobie w sposób sprzyjający dobremu funkcjonowaniu na co dzień.

Terapeuta poznawczo-behawioralny zadaje pytania w taki sposób, by pacjent był w stanie samodzielnie dostrzec błędy logiczne we własnym myśleniu i rozumowaniu. Dużo uwagi poświecone jest psychoedukacji (m.in. wyjaśnieniu zależności pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem). Następuje również systematyczne spisywanie myśli oraz poddawanie ich odpowiedniej analizie.

Terapeuta CBT zadaje również zadania domowe, które mają na celu pomoc w badaniu i weryfikowaniu własnych przekonań. Pomagają także rozwijać i utrwalać nowe umiejętności.

Podczas terapii określane są również bodźce generujące emocje, następuje stopniowe oswajanie się z nimi oraz nauka reagowania w bardziej adaptacyjny (przystosowawczy) sposób. Wraz z trwaniem terapii dochodzi do stopniowego zastępowania dawnych, nieprzystosowawczych przekonań tymi bardziej sprzyjającymi i lepszymi dla pacjenta.

W relacji terapeutycznej najważniejsza jest współpraca pacjenta z terapeutą.

Relacja terapeutyczna w psychoterapii poznawczo-behawioralnej oparta jest na zaufaniu oraz empatii, jest partnerska i równorzędna. Terapeuta edukuje pacjenta na temat jego problemów oraz sposobów radzenia sobie z nimi, jest specjalistą od zaburzeń oraz technik terapeutycznych. Sesje odbywają się w atmosferze pełnej spokoju i zrozumienia.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest najskuteczniejszą formą terapii w przypadku takich problemów jak m.in.:
 • zaburzenia lękowe (lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • zaburzenia nastroju (np. depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa ChAD),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia).

 

Psychoterapia CBT jest również rekomendowana w przypadku innych problemów jak np.:
 • uzależnienia behawioralne (związane z wykonywaniem określonych czynności, np. uzależnienie od telefonu, gier komputerowych, hazardu, zakupów, pracy),
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • żałoba,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • zaburzenia pod postacią somatyczną,
 • schizofrenia,
 • depresja poporodowa i okołoporodowa,
 • DDA (dorosłe dzieci alkoholików),
 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia snu.

 

W tym przypadku psychoterapia poznawczo – behawioralna skierowana jest do młodzieży i dorosłych, w tym do par / małżeństw.

 

Pomocy w tym zakresie udziela:

mgr Jacek Romański

mgr Karolina Gorzelnik

mgr Joanna Stach

mgr Adrian Ladziński

 

 

Jeśli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy, to nie ta rzecz Ci przeszkadza, lecz Twój własny sąd o niej. I jest w Twojej własnej mocy ten sąd zmienić”.
Marek Aureliusz

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Empatia

Bezpieczna i przyjazna atmosfera

Zrozumienie i wsparcie

Bezwarunkowa akceptacja

Bycie w centrum uwagi

Specjalistyczna wiedza

To wszystko otrzymasz od nas już od pierwszych minut spotkania. Kierujemy się zasadą, że stworzenie dobrych i bezpiecznych warunków do zmiany jest pierwszym krokiem do tejże zmiany.

Każdy może potrzebować zmian w swoim życiu, może mieć trudności, które wpływają na nastrój, codzienne funkcjonowanie, wywołują cierpienie psychiczne.

W Centrum RATIONAL, w atmosferze poufności i zaufania, tworzymy warunki, które pomagają bezpiecznie i komfortowo przejść przez proces diagnozy i/lub terapii.