Centrum Psychoterapii RATIONAL

}

Pn. – Pt., 10 – 19

+48 577 985 769

gabinety@centrumrational.pl

Znany Lekarz

Kadra Centrum RATIONAL

mgr Adrian Ladziński
mgr Anna Tada-Hojniak

mgr Adrian Ladziński

Specjalizuje się w udzielaniu wsparcia młodzieży od 16 roku życia oraz osobom dorosłym.

* PROWADZI KONSULTACJE/SESJE WYŁĄCZNIE ON-LINE (zdalnie, poprzez Skype).

Jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe z psychologii sportu w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Obecnie jest w trakcie szkolenia do certyfikatu w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Lublinie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Handzlówce (Centrum Medyczne w Łańcucie). Uczestniczył w licznych wolontariatach, niosąc pomoc psychologiczną i terapeutyczną młodzieży i dorosłym, przebywającym na oddziałach psychiatrycznych w lubelskich szpitalach i klinikach. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach.

Zajmuje się psychoedukacją i pomocą pacjentom doświadczającym m.in: depresji, różnego rodzaju kryzysów, przewlekłego stresu, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych, problemów z samooceną, problemów z postrzeganiem własnego ciała i innych.

W pracy terapeutycznej kieruje się empatią oraz zrozumieniem problemów pacjenta.

Obecnie pracuje on-line, poprzez Skype.

Pozostali specjaliści

W swoich szeregach skupiamy doświadczonych, empatycznych i wyrozumiałych specjalistów z zakresu szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, m.in.: psychologii, psychologii dziecięcej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej, seksuologii.