Centrum Psychoterapii RATIONAL

}

Pn. – Pt., 10 – 19

+48 577 985 769

gabinety@centrumrational.pl

Znany Lekarz

Kadra Centrum RATIONAL

mgr Aleksandra janisz (Kądziołka)
mgr Anna Tada-Hojniak

mgr Aleksandra janisz (Kądziołka)

Specjalizuje się w udzielaniu pomocy dzieciom od 2 roku życia, młodzieży, rodzicom/opiekunom prawnym, jak również osobom dorosłym, w tym parom/małżeństwom.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia. Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Placówce Wsparcia Dziennego, pracując z dziećmi i młodzieżą. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i aktualizacji diagnozy, pomocy psychologicznej i terapii psychologicznej.

Udziela wsparcia m.in: w kryzysie (myśli i próby samobójcze, niska samoocena, problemy w relacjach, trudności po rozstaniach), przy wzmacnianiu samooceny, przy wzmacnianiu kompetencji społeczno-emocjonalnych, przy regulacji emocji, przy pracy z agresją, przy wzmacnianiu pamięci i koncentracji, w przypadku problemów wychowawczych, w przypadku zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu, przy ADHD, w Zespole Stresu Pourazowego (PTSD).

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, m.in: „Nastolatek w depresji”, „Cyberuzależnienia”, „Wybrane zaburzenia zachowania”, „Praca z dzieckiem po traumie”, „Komunikacja dorastania”.

Stale się rozwija biorąc udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Pozostali specjaliści

W swoich szeregach skupiamy doświadczonych, empatycznych i wyrozumiałych specjalistów z zakresu szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, m.in.: psychologii, psychologii dziecięcej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej, seksuologii.