Centrum Psychoterapii RATIONAL

}

Pn. – Pt., 10 – 19

+48 577 985 769

gabinety@centrumrational.pl

Znany Lekarz

Oferta Centrum RATIONAL

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

W życiu każdego człowieka może pojawić się kryzys psychiczny, z którym nie jest w stanie sam sobie poradzić. To naturalne, iż nie zawsze jesteśmy w stanie sami sobie pomóc i odnaleźć wewnątrz spokój. Warto wówczas poszukać specjalistycznej pomocy i otrzymać odpowiednie wsparcie i zrozumienie.

Interwencja kryzysowa jest pomocą psychologiczną w sytuacjach nagłych, kryzysowych, dotyczących zagrożenia życia lub innych nagłych sytuacjach życiowych.

Jest to wsparcie krótkoterminowe, stanowiące „pierwszą pomoc emocjonalną” w nagłym kryzysie.

Specjalista rozpozna i zdefiniuje zgłoszony problem, zapewni poczucie wsparcia i bezpieczeństwa. Kolejno zostaną rozważone możliwości rozwiązania danej trudności, ustalenie konkretnego planu działania.

Specjalista towarzyszyć będzie w powrocie do równowagi oraz samodzielności. Wspólna praca pozwoli na stopniowy powrót do równowagi psychicznej, być może również wzmocni odporność psychiczną oraz ułatwi radzenie sobie z kryzysami, które mogą pojawić się w przyszłości.

Interwencja kryzysowa jest skierowana do osób, które:
 • są w okresie dojrzewania i odczuwają związany z tym kryzys,
 • weszły w wiek średni i nie radzą sobie z tym czasem,
 • są u schyłku życia nie radzą sobie z wizją odejścia,
 • nagle straciły sens życia,
 • utraciły wiarę we własne działania,
 • doświadczyły nagłej utraty pracy,
 • doświadczyły porwania, straciły poczucie wolności,
 • straciły bliską osobę,
 • doświadczają żałoby,
 • uczestniczyły w wypadku komunikacyjnym lub straciły w wypadku najbliższą osobę,
 • doświadczają kryzysu suicydalnego (zagrożenie samobójstwem),
 • zostały dotknięte chorobą,
 • doświadczają przemocy w rodzinie, zarówno fizycznej, psychicznej jak i ekonomicznej,
 • były świadkami lub są ofiarami przestępstwa,
 • doświadczyły przemocy seksualnej,
 • przeżyły powódź lub pożar,
 • przeżywają rozwód, rozstanie.
 
Interwencja kryzysowa skierowana jest do każdej osoby, która potrzebuje szybkiego wsparcia. Do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, zarówno gdy problem dotyczy ich samych jak i ich rodziny czy bliskich.

 

 

Wsparcia w tym zakresie udziela:

mgr Jacek Romański

mgr Karolina Nawara

mgr Aleksandra Kądziołka

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Empatia

Bezpieczna i przyjazna atmosfera

Zrozumienie i wsparcie

Bezwarunkowa akceptacja

Bycie w centrum uwagi

Specjalistyczna wiedza

To wszystko otrzymasz od nas już od pierwszych minut spotkania. Kierujemy się zasadą, że stworzenie dobrych i bezpiecznych warunków do zmiany jest pierwszym krokiem do tejże zmiany.

Każdy może potrzebować zmian w swoim życiu, może mieć trudności, które wpływają na nastrój, codzienne funkcjonowanie, wywołują cierpienie psychiczne.

W Centrum RATIONAL, w atmosferze poufności i zaufania, tworzymy warunki, które pomagają bezpiecznie i komfortowo przejść przez proces diagnozy i/lub terapii.