Centrum Psychoterapii RATIONAL

}

Pn. – Pt., 10 – 19

+48 577 985 769

gabinety@centrumrational.pl

Znany Lekarz

Blog Centrum RATIONAL

emetofobia. podejście poznawczo-behawioralne

Execution time: 0.0002 seconds

emetofobia. podejście poznawczo-behawioralne

Udostępnij na portalach:

Emetofobia, czyli lęk przed wymiotowaniem, jest zaburzeniem lękowym pod postacią fobii specyficznej (swoistej). Ze względu na bodźce ją wywołujące jest kodowana w kategorii „inne”. Szacuje się, że w ciągu roku dotyka 0,1% populacji ogólnej. Łagodniejsza forma lęku przed wymiotami jest jednak znacznie częściej spotykana, jej rozpowszechnienie szacuje się w przedziale 3,1% do 8,8% w społeczeństwie. Emetofobia czterokrotnie częściej rozpoznawana jest wśród kobiet niż mężczyzn (De Jongh, 2012). Jej rozpoznanie wymaga spełnienia kryteriów diagnostycznych dla fobii swoistej (specyficznej). Zgodnie z klasyfikacją zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – DSM-5 (2015), aby rozpoznać fobię, w tym emetofobię, niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

– strach lub lęk przed zwymiotowaniem,

– natychmiastowa reakcja lękowa,

– unikanie lub skrajne cierpienie,

– ograniczenie życia,

– minimum 6 miesięcy trwania objawów.

Natomiast zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia – ICD-11, fobia swoista może być zdiagnozowana w sytuacji obecności lęku związanego z obecnością (fizyczną lub wyobrażoną) określonych obiektów/bodźców. Objawy powodują subiektywne cierpienie, jak również powodują u osoby zachowania unikające względem bodźców wywołujących lęk (Bliźniewska-Kowalska, 2022). 

Ze wszystkich fobii specyficznych emetofobia jest jedną z bardziej wymagających w terapii. Jest to związane z faktem, iż wiąże się z wieloma zachowaniami unikającymi. Co więcej w literaturze występuje niewiele opracowań na jej temat. Ponadto jej występowanie łączy się zazwyczaj ze znaczącym pogorszeniem funkcjonowania społecznego oraz zawodowego(De Jongh, 2012). Badania wskazują, że jej wpływ na funkcjonowanie jednostki jest znacznie bardziej wyniszczający niż innych fobii, takich jak lęk wysokości czy arachnofobia (Maack, Deacon, Zhao, 2013). Najlepiej udokumentowaną formą terapii w przypadku fobii, w tym również emetofobii, jest między innymi psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT). Istnieją również doniesienia raportujące skuteczność terapii EMDR w leczeniu lęku przed wymiotowaniem(De Jongh, 2012).

            Emetofobia zazwyczaj rozwija się w okresie późnego dzieciństwa oraz adolescencji. Istnieją dane zgodnie z którymi do jej rozwoju może przyczynić się doświadczenie traumatyczne. Dostępne są również dowody wskazujące na uczenie skojarzeniowe w emetofobii (Boschen, Veale, Ellison i Reddell, 2013), w związku z czym wymioty mogą zostać uwarunkowane z obojętnymi (bezwarunkowymi) wydarzeniami życiowymi oraz z ich negatywnymi konsekwencjami.

Główne objawy emetofobii skupione są wokół irracjonalnego lęku przed wymiotowaniem, jak również przed odczuwaniem mdłości. Aby uniknąć tych odczuć, osoba rozwija wiele zachowań unikających, zwanych zachowaniami zabezpieczającymi. Zachowania te mogą przybierać różną postać. Mogą to być próby tłumienia niektórych myśli lub wyobrażeń, bądź też unikanie określonych bodźców. Unikanie dotyczy sytuacji, miejsc skojarzonych z odczuciem mdłości bądź z wymiotowaniem, pokarmów, które, według danej osoby, mogłyby przyczynić się do zwymiotowania, jak również innych ludzi, którzy także mogą być odbierani jako potencjalne zagrożenie. Zachowania zabezpieczające przyczyniają się do znacznego obniżenia jakości życia, dysfunkcji w pełnieniu ról społecznych, uniemożliwiają falsyfikację lękowych przewidywań oraz stworzenie bardziej adaptacyjnych przekonań.

Obraz kliniczny emetofobii

W funkcjonowaniu osób cierpiących na lęk przed wymiotowaniem, poza zauważalnym ogromnym cierpieniem emocjonalnym zauważalne są zmiany w co najmniej czterech obszarach: somatycznym, poznawczym, behawioralnym oraz funkcjonowania psychospołecznego. W obszarze somatycznym pacjent odczuwa dolegliwości w obszarze jamy brzusznej oraz przewodu pokarmowego w połączeniu z zabsorbowaniem i monitorowaniem swojego ciała i odczuciach z niego płynących. Może to być ból brzucha o różnym nasileniu, odczuwalny dyskomfort, mdłości, pobudzenie pasażu jelitowego. Objawy te przy udziale procesów przetwarzania poznawczego stają się jeszcze bardziej wyraziste i nasilone.  Procesem uwagowym odpowiadającym za silne zaabsorbowanie swoim ciałem jest selektywność uwagi. Prowadzi ona do wybiórczej koncentracji na objawach płynących z narządów ciała, które są skojarzone z zagrożeniem. Procesy myślenia oscylują wokół sfery jedzenia – co zjeść, ile zjeść oraz, co bardzo ważne, aby posiłki te były spożywane w miejscach „bezpiecznych” – czyli takich, gdzie w przypadku wystąpienia mdłości lub wymiotów osoba będzie mogła się odizolować. Takie planowanie może przybierać postać lęku antycypacyjnego i aktywować określone wzorce reagowania. Innymi przykładami procesów myślowych są wszelkiego typu myśli dotyczące aktywności, planowania czynności, miejsc, spotkań celem minimalizowania ryzyka zwymiotowania, zwłaszcza w sytuacjach społecznych. Wegetatywne oraz poznawcze obszary emetofobii prowadzą do behawioralnych konsekwencji. Należą do nich między innymi: głodzenia się bądź znaczne ograniczenie liczby posiłków, jedzenie posiłków w samotności, ograniczenie aktywności poza miejscem zamieszkania. Zazwyczaj są to wszelkiego rodzaju próby unikania bądź ograniczania do minimum przebywania poza domem. Z reguły dana osoba preferuje spędzanie wolnego czasu w pobliżu domu, niechętnie oddala się na wiele godzin do galerii, restauracji czy w inne miejsca, które są związane z potencjalnym zagrożeniem. Może się zdarzyć, iż trudnością będzie również podjęcie pracy, bądź też uczęszczanie do szkoły. W praktyce bardzo często trudności te prowadzą do konsekwencji w postaci napięć w relacjach bądź rozpadu relacji, jak również do funkcjonowania zawodowego poniżej możliwości jednostki. Z czasem może się okazać, iż jedynymi aktywnościami osoby cierpiącej na lęk przed wymiotowaniem stają się wyjścia do pobliskiego sklepu i spacery.

Specyfika poznawcza emetofobii

Zgodnie z poznawczo-behawioralnym modelem lęku przed wymiotowaniem, ważną rolę w całym procesie generowania objawów odgrywają dysfunkcjonalne przekonania. Prowadzą one do błędnych interpretacji, zniekształceń w myśleniu oraz nadmiernej i selektywnej uwagi na zagrażających odczuciach. Dysfunkcjonalne przekonania w emetofobii dotyczą przede wszystkim doznań somatycznych, w szczególności mdłości, nudności, bulgotania w brzuchu oraz przelewania się w jelitach. Pacjent na podstawie swoich doświadczeń życiowych identyfikuje tego typu objawy jako sygnał zbliżającego się zagrożenia, np. „jeśli odczuwam mdłości, to znak, że zwymiotuję”. W treści przekonań możemy zidentyfikować również inne potencjalne zagrożenia związane z odczuwaniem mdłości bądź wymiotowaniem. Jednostka może zakładać, że dolegliwości te mogą oznaczać poważną chorobę lub nawet prowadzić do śmierci. Zdarza się również, iż doświadczenia życiowe pacjenta związane są z negatywną reakcją otoczenia na sytuację zwymiotowania. W takim przypadku możemy dostrzec założenia odnoszące się do potencjalnej zagrażającej reakcji otoczenia na zwymiotowanie.

Terapia poznawczo-behawioralna emetofobii

Jak wskazują wyniki badań podstawą w leczeniu fobii prostych, w tym również emetofobii jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. Bardzo ważną rolę w pierwszym etapie odgrywa psychoedukacja, w tym zapoznanie z modelami emetofobii. Może to pomóc pacjentowi znormalizować objawy oraz zrozumieć ich przyczynę. Psychoedukacja powinna uwzględnić również rolę myśli automatycznych w generowaniu i nasilaniu objawów. Ważną rolę odgrywa również samoobserwacja, do której służyć mogą różne dzienniczki. W dalszej pracy terapeutycznej istotne będzie skoncentrowanie się na sposobie myślenia pacjenta oraz zachowaniach zabezpieczających, czyli jego strategiach radzenia sobie z trudnością, które mogą pogłębiać dysfunkcję. Pomocne w tym procesie będą między innymi strategie reatrybucji werbalnej oraz behawioralnej.

Aby przekonać się jak psychoterapia poznawczo-behawioralna może pomóc w przypadku emetofobii zapraszamy do naszych placówek w Nowym Sączu, wkrótce w Rzeszowie oraz online. Zapraszamy także do korzystania z naszych usług terapeutycznych Polonię z całego Świata. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii w formie online.

BIBLIOGRAFIA:

American PsychiatricAssociation. (2015). Kryteria Diagnostyczne Z DSM-5 Deskreference. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Bliźniewska-Kowalska K. (2022). Zaburzenia lękowe lub związane z lękiem. W: P. Gałecki (red.), Badanie stanu psychicznego. Rozpoznania według ICD-11 (111-122). Wrocław: Edra Urban & Partner.

Boschen, M. J., Veale, D., Ellison, N., Reddell, T. (2013). The emetophobiaquestionnaire (EmetQ-13): Psychometricvalidation of a measure of specificphobia of a vomiting (emetophobia). Journal of AnxietyDisorders, 27(7), 670-677.

De Jongh A. (2012). Treatment of a woman with emetophobia: a trauma focusedapproach. MentalIllness, 4: e3, 10-14.

Maack D. J., Deacon, B. J., Zhao, M. (2013).Exposuretherapy for emetophobia: a casestudy with three-yearfollow-up. Journal of AnxietyDisorders, 27(5), 527-534.

Autor: Jacek Romański

Pozostałe Poradniki

Może zainteresują Cię także inne poradniki i artykuły?

Args

post_type
0post
post_statuspublish
posts_per_page3
meta_query
relationAND
0Array ( )
cat
01
post__not_in
07725
orderby
dateASC
relevanssitrue

Module Settings

post_type_chooseoff|on|off|off|off|off|off|off|off|off
loop_stylecustom_loop_layout
shortcode_name[de_loop_template_shortcode]
loop_templatesdivi-blog
custom_loop_templatenone
loop_layout5573
filter_update_animationload-6
no_posts_layout1281
no_posts_layout_textSorry, No posts.
is_main_loopoff
include_current_termsoff
groupping_post_objectoff
groupping_taxonomynone
show_empty_onloadoff
post_statuspublish
show_current_postoff
posts_number3
post_offset0
post_display_typerelated
saved_typewishlist
acf_linked_acfnone
related_contentcategories
related_acf_fieldnone
related_content_categoriespost_cats
is_category_loopoff
disable_sticky_postsoff
specific_post_objectsoff
related_content_tagsdefault
tax_name_relatednone
acf_name_relatednone
custom_tax_choosepost
acf_namenone
include_sticky_postson
include_sticky_posts_onlyoff
onload_tax_choosepost
sort_orderdate
acf_sort_fieldnone
acf_sort_typestring
acf_date_picker_fieldnone
acf_date_picker_methoddefault
acf_date_picker_custom_day30
order_asc_descASC
sec_acf_sort_fieldnone
sec_acf_sort_typestring
sec_acf_date_picker_fieldnone
sec_order_asc_descASC
enable_loadmoreoff
pagination_positionbottom
scrolltoon
scrollto_fine_tune0px
loadmore_textLoad More
loadmore_text_loadingLoading...
enable_resultcountoff
resultcount_positionright
result_count_single_textShowing the single result
result_count_all_textShowing all %d results
result_count_pagination_textShowing %d-%d of %d results
has_mapoff
map_all_postsoff
map_all_posts_limit-1
map_infoview_layoutnone
map_infoview_layout_ajaxoff
hide_marker_labeloff
map_clusteron
map_center_first_poston
link_whole_girdoff
link_whole_gird_externaloff
external_acfnone
content_section_layoutnone
grid_layoutgrid
columns3
columns_tablet2
columns_mobile1
custom_gutter_widthoff
grid_list_defaultlist
grid_list_positionleft
grid_list_cookie_time30
grid_view_icon||divi||400
list_view_icon||fa||900
icon_padding7px|7px|7px|7px
icon_margin0px|10px|0px|0px
enable_overlayon
show_featured_imageon
show_read_moreoff
read_more_textRead More
show_authoron
show_dateon
date_formatF j, Y
show_categorieson
show_contentoff
excerpt_length270
excerpt_more...
show_commentsoff
meta_separator|
content_visibilityhover
image_hover_animationnone
loop_template_content_alignmentcenter_center
loop_template_color_themelight
loop_template_same_heighton
image_min_height150px
image_max_height500px
pagination_item_background#fff
pagination_item_background_active#ebe9eb
_builder_version4.18.0
_module_presetdefault
title_font_size14px
title_letter_spacing0px
title_line_height1em
excerpt_font_size14px
excerpt_letter_spacing0px
excerpt_line_height1em
loop_template_meta_font_size14px
loop_template_meta_letter_spacing0px
loop_template_meta_line_height1em
loop_template_meta_a_font_size14px
loop_template_meta_a_letter_spacing0px
loop_template_meta_a_line_height1em
loop_template_a_font_size14px
loop_template_a_letter_spacing0px
loop_template_a_line_height1em
pagination_font_letter_spacing0px
active_pagination_letter_spacing0px
background_enable_coloron
use_background_color_gradientoff
background_color_gradient_repeatoff
background_color_gradient_typelinear
background_color_gradient_direction180deg
background_color_gradient_direction_radialcenter
background_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit%
background_color_gradient_overlays_imageoff
background_color_gradient_start#2b87da
background_color_gradient_start_position0%
background_color_gradient_end#29c4a9
background_color_gradient_end_position100%
background_enable_imageon
parallaxoff
parallax_methodon
background_sizecover
background_image_widthauto
background_image_heightauto
background_positioncenter
background_horizontal_offset0
background_vertical_offset0
background_repeatno-repeat
background_blendnormal
background_enable_video_mp4on
background_enable_video_webmon
allow_player_pauseoff
background_video_pause_outside_viewporton
background_enable_pattern_styleoff
background_pattern_stylepolka-dots
background_pattern_colorrgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_sizeinitial
background_pattern_widthauto
background_pattern_heightauto
background_pattern_repeat_origintop_left
background_pattern_horizontal_offset0
background_pattern_vertical_offset0
background_pattern_repeatrepeat
background_pattern_blend_modenormal
background_enable_mask_styleoff
background_mask_stylelayer-blob
background_mask_color#ffffff
background_mask_aspect_ratiolandscape
background_mask_sizestretch
background_mask_widthauto
background_mask_heightauto
background_mask_positioncenter
background_mask_horizontal_offset0
background_mask_vertical_offset0
background_mask_blend_modenormal
custom_buttonoff
button_text_size14
button_bg_use_color_gradientoff
button_bg_color_gradient_repeatoff
button_bg_color_gradient_typelinear
button_bg_color_gradient_direction180deg
button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit%
button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
button_bg_color_gradient_start#2b87da
button_bg_color_gradient_start_position0%
button_bg_color_gradient_end#29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position100%
button_bg_enable_imageon
button_bg_parallaxoff
button_bg_parallax_methodon
button_bg_sizecover
button_bg_image_widthauto
button_bg_image_heightauto
button_bg_positioncenter
button_bg_horizontal_offset0
button_bg_vertical_offset0
button_bg_repeatno-repeat
button_bg_blendnormal
button_bg_enable_video_mp4on
button_bg_enable_video_webmon
button_bg_allow_player_pauseoff
button_bg_video_pause_outside_viewporton
button_use_iconon
button_icon_placementright
button_on_hoveron
custom_loop_template_buttonoff
loop_template_button_text_size14
loop_template_button_bg_use_color_gradientoff
loop_template_button_bg_color_gradient_repeatoff
loop_template_button_bg_color_gradient_typelinear
loop_template_button_bg_color_gradient_direction180deg
loop_template_button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
loop_template_button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
loop_template_button_bg_color_gradient_unit%
loop_template_button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
loop_template_button_bg_color_gradient_start#2b87da
loop_template_button_bg_color_gradient_start_position0%
loop_template_button_bg_color_gradient_end#29c4a9
loop_template_button_bg_color_gradient_end_position100%
loop_template_button_bg_enable_imageon
loop_template_button_bg_parallaxoff
loop_template_button_bg_parallax_methodon
loop_template_button_bg_sizecover
loop_template_button_bg_image_widthauto
loop_template_button_bg_image_heightauto
loop_template_button_bg_positioncenter
loop_template_button_bg_horizontal_offset0
loop_template_button_bg_vertical_offset0
loop_template_button_bg_repeatno-repeat
loop_template_button_bg_blendnormal
loop_template_button_bg_enable_video_mp4on
loop_template_button_bg_enable_video_webmon
loop_template_button_bg_allow_player_pauseoff
loop_template_button_bg_video_pause_outside_viewporton
loop_template_button_use_iconon
loop_template_button_icon_placementright
loop_template_button_on_hoveron
positioningnone
position_origin_atop_left
position_origin_ftop_left
position_origin_rtop_left
widthauto
max_widthnone
min_heightauto
heightauto
max_heightnone
custom_margin||||false|false
filter_hue_rotate0deg
filter_saturate100%
filter_brightness100%
filter_contrast100%
filter_invert0%
filter_sepia0%
filter_opacity100%
filter_blur0px
mix_blend_modenormal
animation_stylenone
animation_directioncenter
animation_duration1000ms
animation_delay0ms
animation_intensity_slide50%
animation_intensity_zoom50%
animation_intensity_flip50%
animation_intensity_fold50%
animation_intensity_roll50%
animation_starting_opacity0%
animation_speed_curveease-in-out
animation_repeatonce
hover_transition_duration300ms
hover_transition_delay0ms
hover_transition_speed_curveease
link_option_url_new_windowoff
sticky_positionnone
sticky_offset_top0px
sticky_offset_bottom0px
sticky_limit_topnone
sticky_limit_bottomnone
sticky_offset_surroundingon
sticky_transitionon
motion_trigger_startmiddle
hover_enabled0
title_text_shadow_stylenone
title_text_shadow_horizontal_length0em
title_text_shadow_vertical_length0em
title_text_shadow_blur_strength0em
title_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
excerpt_text_shadow_stylenone
excerpt_text_shadow_horizontal_length0em
excerpt_text_shadow_vertical_length0em
excerpt_text_shadow_blur_strength0em
excerpt_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_a_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_a_text_shadow_stylenone
loop_template_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
pagination_font_text_shadow_stylenone
pagination_font_text_shadow_horizontal_length0em
pagination_font_text_shadow_vertical_length0em
pagination_font_text_shadow_blur_strength0em
pagination_font_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
active_pagination_text_shadow_stylenone
active_pagination_text_shadow_horizontal_length0em
active_pagination_text_shadow_vertical_length0em
active_pagination_text_shadow_blur_strength0em
active_pagination_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_stylenone
button_text_shadow_horizontal_length0em
button_text_shadow_vertical_length0em
button_text_shadow_blur_strength0em
button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_button_text_shadow_stylenone
loop_template_button_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_button_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_button_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_stylenone
box_shadow_colorrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_positionouter
box_shadow_style_productnone
box_shadow_color_productrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_productouter
box_shadow_style_grid_list_view_buttonnone
box_shadow_color_grid_list_view_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_grid_list_view_buttonouter
box_shadow_style_buttonnone
box_shadow_color_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_buttonouter
box_shadow_style_loop_template_buttonnone
box_shadow_color_loop_template_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_loop_template_buttonouter
text_shadow_stylenone
text_shadow_horizontal_length0em
text_shadow_vertical_length0em
text_shadow_blur_strength0em
text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
disabledoff
global_colors_info{}

W życiu każdego człowieka może darzyć się sytuacja, która zaburzy spokój i zmieni dotychczasowe życie. Warto wiedzieć kto może pomóc...

0.077274084091187 seconds