Centrum Psychoterapii RATIONAL

}

Pn. – Pt., 10 – 19

+48 577 985 769

gabinety@centrumrational.pl

Znany Lekarz

Blog Centrum RATIONAL

zaburzenia snu

Execution time: 0.0002 seconds

zaburzenia snu

Udostępnij na portalach:

Każdy z nas nie przespał chociaż jednej nocy ze względu na stres, chorobę, czy po prostu udaną imprezę. Wiemy więc jak po nieprzespanej nocy trudny był kolejny dzień bez siły i energii do zrobienia czegokolwiek. Większość też pewnie przeżyła parę dni, w których bardzo dużo spała i wcale nie równało się to z wypoczęciem i lepszym samopoczuciem.

Dlaczego więc tak dużo zależy od naszego snu?

Sen jest podstawową potrzebą człowieka, na którą poświęcamy około 1/3 naszego dnia. Co oznacza, że jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Podczas snu nasze ciało i umysł regenerują się. A więc odpowiedni sen jestniezwykle ważny dla naszego zdrowia fizycznego jak i psychicznego.

Kluczowymi elementami snu jest to kiedy śpimy i ile. Ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi, sprawił, że człowiek musiał się dostosować do warunków 24-godzinnej doby. Nieuchronna sekwencja dnia i nocy, wymusiła na nas zarządzanie naszymi potrzebami, w taki sposób, aby były one w pełni zaspokojone. Konsekwencją tego, jest rytm snu i czuwania (zegar biologiczny), co oznacza, że najlepszym dla nas czasem na spanie jest noc.

Skoro już wiadomo, że powinniśmy spać, gdy zajdzie słońce, to pojawia się pytanie ile powinniśmy spać. Długość snu zależy od wieku i różni się w zależności od osoby. Idąc etapami życia najwięcej snu potrzebują niemowlęta, które powinny spać kilkanaście godzin – od 12 do 17. Im jesteśmy starsi, tym nasza ilość snu konieczna do prawidłowego funkcjonowania spada. Dzieci potrzebują około 10 godzin snu, nastolatki około 9 godzin, a dorośli oraz osoby w podeszłym wieku potrzebują od 7-9 godzin spokojnego snu.

zaburzenia snu i czuwania

Gdy trudności ze snem przybierają chroniczny charakter, mówi się o zaburzeniach snu i czuwania.

Według DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), który jest podstawowym podręcznikiemdo diagnoz różnych zaburzeń w tym problemów związanych ze snem, zaburzenia snu i czuwania obejmują 10 chorób lub grup chorób:

 1. zaburzenia z bezsennością,
 2. zaburzenie z nadmierną sennością,
 3. narkolepsja,
 4. zaburzenia snu związane z zaburzeniami oddychania podczas snu,
 5. zaburzenia okołodobowego rytmu snu i czuwania,
 6. zaburzenia związane z wybudzaniem w czasie snu non-REM,
 7. koszmary senne,
 8. zaburzenie zachowania w czasie snu REM,
 9. zespół niespokojnych nóg
 10. zaburzenie snu wywołane substancją/lekiem.

Osoby z tymi zaburzeniami zwykle skarżą się na mało satysfakcjonujący sen w zakresie jego jakości, długości lub odpowiednich pór.

konsekwencje zaburzeń snu i czuwania

Sen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu. Brak wystarczającej ilości snu lub sen niskiej jakości ma wiele potencjalnych konsekwencji. Najbardziej oczywiste, ale również najszybciej zauważalne to:

 • Zmęczenie i spadek energii,
 • Drażliwość,
 • Problemy z koncentracją i pamięcią,
 • Problemy z podejmowaniem decyzji,
 • Obniżony nastrój,
 • Niepokój.

Ponieważ problemy ze snem często występują z depresją czy zaburzeniami lękowymi, mogą one nasilać ich objawy.Również depresja lub lęki mogą prowadzić do problemów ze snem.

Co raz częściej zauważalne jest, że problemy ze snem powodują również zmniejszenie wydajności organizmu,a takżeprowadzą do zaburzeń zdrowotnych, takich jak choroby układu sercowo-naczyniowego, układu neurologicznego i chorób tkanki łącznej.

Ponadto zaburzenia snu stanowią istotne ryzyko uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Bywają one także objawem zaburzeń psychicznych. Mogą pojawić się w przebiegu innej choroby psychicznej lub somatycznej, lub też zaistnieć niezależnie i być wywoływane przez określone wydarzenie lub sytuację życiową.

Zaburzenia snu znacznie utrudniają i zaburzają aktywność społeczną, zawodową lub pozostałe ważne dla osoby obszary funkcjonowania.

zaburzenia z bezsennością

Bezsenność jest najczęściej spotkanym zaburzeniem z zaburzeń snu i czuwania. Głównym objawem tego problemu jest brak satysfakcji z długości i jakości snu, wraz ze skargami na problemy z zaśnięciem lub z utrzymaniem ciągłości snu. Zaburzenie to może być o różnym przebiegu. Na początku mogą pojawić się trudności z zasypianiem, a następnie mogą je zastąpić problemy z wybudzaniem się w nocy lub na odwrót.

zaburzenia z nadmierną sennością

Charakterystyczne dla osoby z hipersomnolencją jest brak poczucia wypoczęcia, mimo długiego snu (ponad 9 godzin). Charakterystyczne dla tego zaburzenia są trudności z wybudzeniem się rano. Nadmierna senność powoduje, że osoby te często zapadają w drzemki w ciągu dnia, które bywają zaplanowane, ale również są przypadkowymi zaśnięciami.

narkolepsja

Narkolepsja to rzadkie zaburzenie. Osoby cierpiące na to zaburzenie doświadczają okresów nieodpartej potrzeby snu lub wielokrotnego zasypiania w ciągu tego samego dnia, która wstępuje niemal codziennie. Dodatkowo narkolepsji towarzyszą epizody katapleksji – krótkotrwałej i nagłej utraty napięcia mięśniowego.

zaburzenia snu związane z oddychaniem

Głównym problemem w zaburzeniach snu związanych zoddychaniem jest nieodpowiednia wentylacjapodczas snu. Skutkiem zaburzonego oddychania jest nadmierna senności w ciągu dnia lub rzadziej – bezsenność, co powoduje gorsze samopoczucie.

Wymienia się dwa rodzaje zaburzeń snu związanego z oddychaniem:

 • Bezdech senny

Osoba cierpiąca na bezdech senny ma powtarzające się epizody niedrożności dróg oddechowych podczas snu, powodujące chrapanie lub przerwy w oddychaniu.

 • Hipowentylacja

Osoby z hipowentylacją związaną ze snem mają epizody płytkiego oddechu, podwyższonego poziomu dwutlenku węgla we krwi i niskiego poziomu tlenu podczas snu.

zaburzenia rytmu okołodobowego i czuwania

W przypadku zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania, rytm snu i czuwania danej osoby oraz zewnętrzny cykl dzień-noc ulegają rozregulowaniu. Powoduje to nieustanne problemy ze snem i skrajną senność w ciągu dnia. Zaburzenia rytmu okołodobowego mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi (zegar ciała danej osoby różni się od cyklu dzień-noc) lub zewnętrznymi (takimi jak praca zmianowa lub jet lag).

zaburzenia z wybudzeniem w czasie snu non-rem (non-rapid eye movement)

Zaburzenia te obejmują epizody niepełnego wybudzenia ze snu, zwykle występujące w pierwszej jednej trzeciej głównego epizodu snu, którym towarzyszą lunatykowanie lub lęki senne (nagłe wybudzanie się ze snu związane z odczuwaniem intensywnego lęku).

Koszmary senne

Obejmują one powtarzające się przypadki długich irealistycznych snów, które zwykle wiążą się z próbami uniknięcia zagrożeń lub niebezpieczeństw. Po przebudzeniu osoby doświadczające koszmarów sennych szybko odzyskują czujność i zazwyczaj pamiętają sen oraz potrafią go szczegółowo opisać.

Zaburzenie zachowania w czasie snu REM

Zaburzenie to obejmuje epizody pobudzenia podczas snu związane z mówieniem i/lub poruszaniem się. Działania osoby są często reakcją na wydarzenia we śnie, które osoba odbiera jako zagrażające. Po przebudzeniu osoba jest natychmiast czujna i często może przypomnieć sobie sen. Zachowania te powodują znaczny niepokój i problemy z funkcjonowaniem i mogą obejmować obrażenia zadawane sobie lub partnerowi/ce w łóżku.

Syndrom niespokojnych nóg

Zespół niespokojnych nóg obejmuje potrzebę poruszania nogami, której zwykle towarzyszą nieprzyjemne odczucia w nogach, zwykle opisywane jako mrowienie, pieczenie lub swędzenie. Zazwyczaj chęć poruszania nogami zaczyna się w okresach spoczynku oraz nasila się wieczorem lub w nocy. Czasem występuje tylko wieczorem lub nocą. Objawy zespołu niespokojnych nóg mogą powodować trudności w zasypianiu i często wybudzać ze snu, prowadząc z kolei do senności w ciągu dnia.

Zaburzenie snu wywołane substancją/lekiem

Osoby doświadczają zaburzenia normalnego cyklu snu, które jest spowodowane przyjmowaniem substancji, lub niedawnym ich odstawieniu. Przykładem takich substancji, mogą być leki, narkotyki, alkohol i toksyny.

Diagnoza

Aby zdiagnozować zaburzenie snu i czuwania, zwraca się uwagę na dwie kwestie:

 1. Przewlekłość

Czasami bywa tak, że bezsenność nie jest zaburzeniem a jedynie chwilową reakcją organizmu na trudną sytuacją życiową.

Dlatego też, żeby stwierdzić zaburzenie, objawy muszą występować minimum jeden miesiąc, a w niektórych zaburzeniach snu i czuwania nawet przez co najmniej trzy miesiące.

2. Wpływ na funkcjonowanie i samopoczucie

To znaczy, że należy się przyjrzeć czy objawy powodują znaczny niepokój lub problemy w pracy, szkole lub w innych ważnych obszarach codziennego funkcjonowania danej osoby.

Aby zdiagnozować bezsenność, lekarz wykluczy inne zaburzenia snu, skutki uboczne leków, nadużywanie substancji psychoaktywnych, depresję oraz inne choroby fizyczne i psychiczne.

Objawy bezsenności mogą mieć charakter:

 • Epizodyczny (z epizodem objawów trwającym od jednego do trzech miesięcy)
 • Trwałe (z objawami trwającymi trzy miesiące lub dłużej)
 • Nawracające (z dwoma lub więcej epizodami w ciągu roku)

Objawy bezsenności mogą być również wywołane przez określone wydarzenie lub sytuację życiową.

Leczenie

Leczenie zaburzeń snu zazwyczaj zaczyna się od edukacji na temat zdrowego snu (higieny snu) oraz wprowadzeniu nawyków poprawiających jakość snu.

Do tych nawyków należą:

 • Kładzenie się spać wieczorem, dopiero jak się poczuje sennym,
 • Chodzenie spać i budzenie się o tych samych porach, nawet w weekendy,
 • Używanie łóżka tylko do snu i życia seksualnego, wszystkie inne rodzaje aktywności (na przykład czytanie, oglądanie telewizji, jedzenie) należy przenieść w inne miejsce,
 • Staranie się, aby ciało przed snem mogło się wyciszyć np. stosowanie technik relaksacyjnych czytanie książki, słuchanie uspakajającej muzyki,
 • Unikanie mocnego światła, którego źródłem są urządzenia elektroniczne (telewizor, laptop, telefon) co najmniej 2 godziny przed snem,
 • Unikanie drzemek, zwłaszcza po południu,
 • Codzienny ruch np. spacery, joga lub ćwiczenia,
 • Sprzyjające warunki spania, czyli otoczenie w sypialni (najlepiej cicho, chłodno i ciemno) oraz wygodny materac i poduszka
 • Unikanie alkoholu, kofeiny i nikotyny 6 godzin przed planowanym spaniem
 • Jedzenie posiłków, zwłaszcza ciężkostrawnych i nie picie dużej ilości płynów na 3 godziny przed planowanym czasem snu
 • Gdy pojawia się trudność z zaśnięciem lub po przebudzeniu, nie uda się zasnąć w ciągu 20-30 minut, najlepiej wyjść do innego pokoju, spróbować się czymś spokojnym zająć (np. czytanie książki). A jak pojawi się poczucie senności, wrócić do łózka.

Jeśli mimo wprowadzeni nawyków problemy ze snem utrzymują się lub wpływają na samopoczucie, lub na funkcjonowanie w ciągu dnia, należy zasięgnąć porady lekarza i poddać się leczeniu farmakologicznemu.

Zazwyczaj w krótkotrwałej bezsenności, stosuje się leki by pomóc pacjentowi „odzyskać” właściwy rytm dobowy. Przewlekła bezsenność jest zwykle leczona kombinacją leków nasennych i technik behawioralnych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna.

Bibliografia:

Gajda, E., Wanot, B., Biskupek-Wanot, A. (2020). Zaburzenia snu. Problemy zdrowia publicznego, (1) 36-42.

Heitzman, J. (2009). Zaburzenia snu – przyczyna czy skutek depresji? Psychiatria Polska, 43 (5), 499-511.

Pawlas, K.,  Kawalec, A. (2013). Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu. Problemy Higieny i epidemiologii, 94 (1), 1-5.

Torres, F. (2020). What are Sleep Disorders? American Psychiatric Association. Pobrano z: https://www.psychiatry.org/patients-families/sleep-disorders/what-are-sleep-disorders

Skalski, M. (red.). (2017). Zaburzenia snu i czuwania. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych, wydanie piąte. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Autor: Karolina Gorzelnik

Pozostałe Poradniki

Może zainteresują Cię także inne poradniki i artykuły?

Args

post_type
0post
post_statuspublish
posts_per_page3
meta_query
relationAND
0Array ( )
cat
01
post__not_in
07742
orderby
dateASC
relevanssitrue

Module Settings

post_type_chooseoff|on|off|off|off|off|off|off|off|off
loop_stylecustom_loop_layout
shortcode_name[de_loop_template_shortcode]
loop_templatesdivi-blog
custom_loop_templatenone
loop_layout5573
filter_update_animationload-6
no_posts_layout1281
no_posts_layout_textSorry, No posts.
is_main_loopoff
include_current_termsoff
groupping_post_objectoff
groupping_taxonomynone
show_empty_onloadoff
post_statuspublish
show_current_postoff
posts_number3
post_offset0
post_display_typerelated
saved_typewishlist
acf_linked_acfnone
related_contentcategories
related_acf_fieldnone
related_content_categoriespost_cats
is_category_loopoff
disable_sticky_postsoff
specific_post_objectsoff
related_content_tagsdefault
tax_name_relatednone
acf_name_relatednone
custom_tax_choosepost
acf_namenone
include_sticky_postson
include_sticky_posts_onlyoff
onload_tax_choosepost
sort_orderdate
acf_sort_fieldnone
acf_sort_typestring
acf_date_picker_fieldnone
acf_date_picker_methoddefault
acf_date_picker_custom_day30
order_asc_descASC
sec_acf_sort_fieldnone
sec_acf_sort_typestring
sec_acf_date_picker_fieldnone
sec_order_asc_descASC
enable_loadmoreoff
pagination_positionbottom
scrolltoon
scrollto_fine_tune0px
loadmore_textLoad More
loadmore_text_loadingLoading...
enable_resultcountoff
resultcount_positionright
result_count_single_textShowing the single result
result_count_all_textShowing all %d results
result_count_pagination_textShowing %d-%d of %d results
has_mapoff
map_all_postsoff
map_all_posts_limit-1
map_infoview_layoutnone
map_infoview_layout_ajaxoff
hide_marker_labeloff
map_clusteron
map_center_first_poston
link_whole_girdoff
link_whole_gird_externaloff
external_acfnone
content_section_layoutnone
grid_layoutgrid
columns3
columns_tablet2
columns_mobile1
custom_gutter_widthoff
grid_list_defaultlist
grid_list_positionleft
grid_list_cookie_time30
grid_view_icon||divi||400
list_view_icon||fa||900
icon_padding7px|7px|7px|7px
icon_margin0px|10px|0px|0px
enable_overlayon
show_featured_imageon
show_read_moreoff
read_more_textRead More
show_authoron
show_dateon
date_formatF j, Y
show_categorieson
show_contentoff
excerpt_length270
excerpt_more...
show_commentsoff
meta_separator|
content_visibilityhover
image_hover_animationnone
loop_template_content_alignmentcenter_center
loop_template_color_themelight
loop_template_same_heighton
image_min_height150px
image_max_height500px
pagination_item_background#fff
pagination_item_background_active#ebe9eb
_builder_version4.18.0
_module_presetdefault
title_font_size14px
title_letter_spacing0px
title_line_height1em
excerpt_font_size14px
excerpt_letter_spacing0px
excerpt_line_height1em
loop_template_meta_font_size14px
loop_template_meta_letter_spacing0px
loop_template_meta_line_height1em
loop_template_meta_a_font_size14px
loop_template_meta_a_letter_spacing0px
loop_template_meta_a_line_height1em
loop_template_a_font_size14px
loop_template_a_letter_spacing0px
loop_template_a_line_height1em
pagination_font_letter_spacing0px
active_pagination_letter_spacing0px
background_enable_coloron
use_background_color_gradientoff
background_color_gradient_repeatoff
background_color_gradient_typelinear
background_color_gradient_direction180deg
background_color_gradient_direction_radialcenter
background_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit%
background_color_gradient_overlays_imageoff
background_color_gradient_start#2b87da
background_color_gradient_start_position0%
background_color_gradient_end#29c4a9
background_color_gradient_end_position100%
background_enable_imageon
parallaxoff
parallax_methodon
background_sizecover
background_image_widthauto
background_image_heightauto
background_positioncenter
background_horizontal_offset0
background_vertical_offset0
background_repeatno-repeat
background_blendnormal
background_enable_video_mp4on
background_enable_video_webmon
allow_player_pauseoff
background_video_pause_outside_viewporton
background_enable_pattern_styleoff
background_pattern_stylepolka-dots
background_pattern_colorrgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_sizeinitial
background_pattern_widthauto
background_pattern_heightauto
background_pattern_repeat_origintop_left
background_pattern_horizontal_offset0
background_pattern_vertical_offset0
background_pattern_repeatrepeat
background_pattern_blend_modenormal
background_enable_mask_styleoff
background_mask_stylelayer-blob
background_mask_color#ffffff
background_mask_aspect_ratiolandscape
background_mask_sizestretch
background_mask_widthauto
background_mask_heightauto
background_mask_positioncenter
background_mask_horizontal_offset0
background_mask_vertical_offset0
background_mask_blend_modenormal
custom_buttonoff
button_text_size14
button_bg_use_color_gradientoff
button_bg_color_gradient_repeatoff
button_bg_color_gradient_typelinear
button_bg_color_gradient_direction180deg
button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit%
button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
button_bg_color_gradient_start#2b87da
button_bg_color_gradient_start_position0%
button_bg_color_gradient_end#29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position100%
button_bg_enable_imageon
button_bg_parallaxoff
button_bg_parallax_methodon
button_bg_sizecover
button_bg_image_widthauto
button_bg_image_heightauto
button_bg_positioncenter
button_bg_horizontal_offset0
button_bg_vertical_offset0
button_bg_repeatno-repeat
button_bg_blendnormal
button_bg_enable_video_mp4on
button_bg_enable_video_webmon
button_bg_allow_player_pauseoff
button_bg_video_pause_outside_viewporton
button_use_iconon
button_icon_placementright
button_on_hoveron
custom_loop_template_buttonoff
loop_template_button_text_size14
loop_template_button_bg_use_color_gradientoff
loop_template_button_bg_color_gradient_repeatoff
loop_template_button_bg_color_gradient_typelinear
loop_template_button_bg_color_gradient_direction180deg
loop_template_button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
loop_template_button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
loop_template_button_bg_color_gradient_unit%
loop_template_button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
loop_template_button_bg_color_gradient_start#2b87da
loop_template_button_bg_color_gradient_start_position0%
loop_template_button_bg_color_gradient_end#29c4a9
loop_template_button_bg_color_gradient_end_position100%
loop_template_button_bg_enable_imageon
loop_template_button_bg_parallaxoff
loop_template_button_bg_parallax_methodon
loop_template_button_bg_sizecover
loop_template_button_bg_image_widthauto
loop_template_button_bg_image_heightauto
loop_template_button_bg_positioncenter
loop_template_button_bg_horizontal_offset0
loop_template_button_bg_vertical_offset0
loop_template_button_bg_repeatno-repeat
loop_template_button_bg_blendnormal
loop_template_button_bg_enable_video_mp4on
loop_template_button_bg_enable_video_webmon
loop_template_button_bg_allow_player_pauseoff
loop_template_button_bg_video_pause_outside_viewporton
loop_template_button_use_iconon
loop_template_button_icon_placementright
loop_template_button_on_hoveron
positioningnone
position_origin_atop_left
position_origin_ftop_left
position_origin_rtop_left
widthauto
max_widthnone
min_heightauto
heightauto
max_heightnone
custom_margin||||false|false
filter_hue_rotate0deg
filter_saturate100%
filter_brightness100%
filter_contrast100%
filter_invert0%
filter_sepia0%
filter_opacity100%
filter_blur0px
mix_blend_modenormal
animation_stylenone
animation_directioncenter
animation_duration1000ms
animation_delay0ms
animation_intensity_slide50%
animation_intensity_zoom50%
animation_intensity_flip50%
animation_intensity_fold50%
animation_intensity_roll50%
animation_starting_opacity0%
animation_speed_curveease-in-out
animation_repeatonce
hover_transition_duration300ms
hover_transition_delay0ms
hover_transition_speed_curveease
link_option_url_new_windowoff
sticky_positionnone
sticky_offset_top0px
sticky_offset_bottom0px
sticky_limit_topnone
sticky_limit_bottomnone
sticky_offset_surroundingon
sticky_transitionon
motion_trigger_startmiddle
hover_enabled0
title_text_shadow_stylenone
title_text_shadow_horizontal_length0em
title_text_shadow_vertical_length0em
title_text_shadow_blur_strength0em
title_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
excerpt_text_shadow_stylenone
excerpt_text_shadow_horizontal_length0em
excerpt_text_shadow_vertical_length0em
excerpt_text_shadow_blur_strength0em
excerpt_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_a_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_a_text_shadow_stylenone
loop_template_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
pagination_font_text_shadow_stylenone
pagination_font_text_shadow_horizontal_length0em
pagination_font_text_shadow_vertical_length0em
pagination_font_text_shadow_blur_strength0em
pagination_font_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
active_pagination_text_shadow_stylenone
active_pagination_text_shadow_horizontal_length0em
active_pagination_text_shadow_vertical_length0em
active_pagination_text_shadow_blur_strength0em
active_pagination_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_stylenone
button_text_shadow_horizontal_length0em
button_text_shadow_vertical_length0em
button_text_shadow_blur_strength0em
button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_button_text_shadow_stylenone
loop_template_button_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_button_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_button_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_stylenone
box_shadow_colorrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_positionouter
box_shadow_style_productnone
box_shadow_color_productrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_productouter
box_shadow_style_grid_list_view_buttonnone
box_shadow_color_grid_list_view_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_grid_list_view_buttonouter
box_shadow_style_buttonnone
box_shadow_color_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_buttonouter
box_shadow_style_loop_template_buttonnone
box_shadow_color_loop_template_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_loop_template_buttonouter
text_shadow_stylenone
text_shadow_horizontal_length0em
text_shadow_vertical_length0em
text_shadow_blur_strength0em
text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
disabledoff
global_colors_info{}

W życiu każdego człowieka może darzyć się sytuacja, która zaburzy spokój i zmieni dotychczasowe życie. Warto wiedzieć kto może pomóc...

0.072463989257812 seconds